Bestuur

Stichting Musica Mixtura heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden
oefenen hun werkzaamheden belangenloos uit.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: A. (Arno) van Wijk
Secretaris/Penningmeester: Mw. C.M. (Corine) van Wijk-Edskes