Steun ons

Onze stichting kan haar activiteiten alleen ontplooien met de hulp van donateurs en sponsoren.

Donateurs
Onze donateurs leggen gezamenlijk een basis onder onze actieplannen en steunen ons
voor tenminste € 15,- per jaar. U kunt zich hier aanmelden als donateur.

Ook heeft u de mogelijkheid om een specifieke activiteit te ondersteunen
door (eenmalig) een bedrag over te maken.

Sponsoren
Onze sponsoren helpen ons, vaak projectmatig, aan de middelen voor onze activiteiten.
Wij vermelden hun medewerking graag op onze website, in onze electronische nieuwsbrief
en op posters, folders, flyers en programma’s, e.e.a. afhankelijk van het gesponsorde bedrag.
U kunt zich hier aanmelden als sponsor.

Weet uw bijdrage, klein en groot, van harte welkom!